top of page
Co je Ten Sing?

         

          Ten Sing je hudební aktivita pro mladé lidi ve věku 12 – 19 let, patřící pod organizce YMCA a YWCA. Název pochází z norského "tenåringer synger " nebo, chcete-li, anglického "teenagers‘ singing" (mladí zpívají). Z Norska také pochází idea tensingu. Zjednodušeně lze říci, že Ten Sing je pěvecký sbor doprovázený kapelou a dalšími workshopy (tanec, drama, minichoir ad.), který se pravidelně po celý rok schází a věnuje se rozvoji jednotlivých členů, prostřednictvím nácviku společného koncertního programu. Jsme neprofesionální uskupení, nemáme žádné vstupní talentové zkoušky, naopak se snažíme poskytnout prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Ať už je to hudba, tanec nebo divadlo.

 

          Základní složkou tensingu jsou tzv. 3K - Kristus, Kreativita a Kultura a snaha o jejich rozvoj ve vzájemné rovnováze jak v jedinci, tak v celé skupině. Jednou z myšlenek tensingu je také upřednostnění procesu před produktem – není důležitý výsledek, ale to, jakým způsobem ho docilujeme. Ten Sing je založen na principu mladí pro mladé, kdy se vedoucí snaží postupně předávat zodpovědnost a dovednosti mladším a vychovat z nich budoucí vedoucí. Tensingové principy a ideje jsou pak komplexně popsány v dokumentu Evropské tensingové skupiny, Ten Sing Idea – Základní myšlenky tensingu.

 

          Ten Sing je jedním z mnoha programů organizace YMCA. Fungujeme tedy na křesťanských základech (láska a úcta k bližnímu, přátelství, tolerance), ale víra není pro členství nutná ani není členům nijak nucena – jsme otevřeni pro všechny bez rozdílu vyznání, pohlaví, etnika, sociálního původu, … Důležité je pro nás naučit tensingáře toleranci i k těm, kteří se od nich v jakémkoliv aspektu odlišují. Díky zázemí YMCA a principům, na kterých je Ten Sing založen, se snažíme tensingáře vést ke zdravému sebevědomí, demokratickým hodnotám, odpovědnosti za sebe i druhé, solidaritě, kreativitě, atd.

 

           Mezi základní pravidla tensingu, která platí na všech akcích a zkouškách, patří: no sex, no drugs, no alcohol. Pravidla dodržují samozřejmě i plnoletí vedoucí a jdou tak tensingářům příkladem.

Přijď mezi nás!

 

         Chceš se i Ty stát součástí tensingu v Praze? Není to vůbec těžké. Stačí přijít na zkoušku, která se koná každé pondělí od 17.30 u evangelíků v modlitebně (Čajkovského 10, Praha 3). Můžeš se jenom podívat, zahrát si nějaké hry, naučit se písničku a zjistit, jestli se Ti v tensingu líbí. Přihlášku dostaneš od vedoucího skupiny, když ti tu s námi bude dobře.

Těšíme se na tebe!

 

 

Chtěli byste podpořit Ten Sing?

 

Líbí se vám, co děláme? Chtěli byste nás jakkoli finančně, materiálně nebo duchovně podpořit? Fungujeme pod neziskovou organizací, proto každý Váš příspěvek pro nás velkou bude pomocí pro naši další práci.

 

Své podněty pište na volnycas@praha.ymca.cz nebo na sekretar@tensing.cz

 

Své dary můžete zasílat na účet YMCA Praha: 94-1018610207/0100 (podpora tensingu Pražský Tyjátr)
nebo na YMCA DAP: 2601053879/2010 (podpora celorepublikového hnutí Ten Sing)

DĚKUJEME VÁM!

bottom of page